Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Politikası


Bu Çevrimiçi Gizlilik Sözleşmesi ile  Şahıs Şirketi (TERESA GRUP DANIŞMANLIK ile TERESA GRUP DANIŞMANLIK bünyesinde barınan www.firmabenim.com uygulamalarından ve web sitesi ("Hizmetten") yararlanırken kişisel bilgilerinizin nasıl işleme alınıp muhafaza edildiğini açıklanmaktadır. Bu gizlilik ilkesi sadece hizmet kullanımı sırasında bilgi toplamak amaçlıdır.

Bu sözleşme kapsamında “Kullanıcı” ibaresi sözleşmenin diğer tarafı olan sizi ifade etmektedir.

Kullanıcılar hizmeti kullanarak bu gizlilik sözleşmesinde belirtilen kişisel bilgilerin paylaşımı ve kullanımını kabul etmiş olurlar.

Kullanıcı, TERESA GRUP DANIŞMANLIK’ın gizlilik sözleşmesindeki maddeleri değiştirme hakkına sahip olduğunu gayrı kabili rücu kabul eder.

Aynı zamanda TERESA GRUP DANIŞMANLIK  kullanıcılarından da gizlilik ilkesini tashih etme konusunda destek beklemektedir.

Kişisel Bilgi Toplama ve Kullanma

TERESA GRUP DANIŞMANLIK‘ın kullanıcı bilgilerini toplamakdaki ana amacı bu bilgileri www.firmabenim.comşirketleriyle paylaşmak, onlardan en iyi teklifi almak ve hizmeti daha faal tutmak ve güvenli kılmak, kullanıcının hizmetten daha iyi yararlanmasını sağlamaktır.

Kullanıcı, TERESA GRUP DANIŞMANLIK a ait www.firmabenim.com’a herhangi bir bilgi yüklediğinde, TERESA GRUP DANIŞMANLIK‘ın kendisinin sağladığı bilgileri toplayabilmesine ve kaydedebilmesine gayrı kabili rücu izin verir.

Yukarıda belirtilen durumlarla uyumlu olan kişisel ve kurumsal bilgiler farklı etkinliklere göre çeşitlilik gösterebilir. “Kişisel bilgiler” ve “Kurumsal Bilgiler” kullanıcıyla ve firmalarla irtibata geçmek ya da kullanıcıyı / firmayı tanımlamak için kullanılabilir. Kullanıcı / firma, “Kişisel bilgiler” ve “Kurumsal bilgiler” ifadesi ile aşağıda sayılan bilgilerin kastedildiğini bildiğini ve onayladığını gayrı kabili rücu kabul eder.

1. İsim soyisim
2. Kullanıcı profil bilgileri, isim soyisim, cinsiyet, kullanıcı adı, sosyal ağ, profil id ve ikon sınırlaması olmadan
3. E-posta
4. Adresi
5. Telefon numarası 
6. Firmaları tanıtıcı bilgiler bulunmaktadır.

Buna ek olarak, TERESA GRUP DANIŞMANLIK  kullanıcılardan;

1. Firma üyeliği ve kişisel üyeliğe giriş ve katılımıyla
2. Müşteri desteğe verilen kullanıcı e-postasından kişisel bilgilerini elde edebilir.

Kullanıcı, TERESA GRUP DANIŞMANLIK  tarafından satışına aracılık edilen www.firmabenim.comhizmetlerinin ödeme takibinin TERESA GRUP DANIŞMANLIK tarafından yürütüldüğünü dolayısıyla TERESA GRUP DANIŞMANLIK‘ın kullanıcı ödeme detayları ve faturalandırma bilgileri erişimi sahip olduğunu  kabul eder.

TERESA GRUP DANIŞMANLIK aynı zamanda kullanıcılarından aşağıda belirtilen (aşağıdakilerle sınırlı olmayan) kişisel olmayan bilgilerini paylaşmaya davet etmektedir.

1. Kullanıcı yaşı veya doğum tarihi
2. Kullanıcı cinsiyeti
3. Kullanıcı bilgisayar donanım bilgileri
4. Kullanıcı web siteleri, arkadaş bilgileri ve fan sayfaları
5. Kullanıcı uygulama bilgileri gibi (bu tür bilgiler "kişisel olmayan bilgiler" olarak addedilmiştir) Kişisel olmayan bilgiler aynı zamanda kişisel bilgileri de gerektiren bir etkinlik için toplanıyorsa, TERESA GRUP DANIŞMANLIK kalite ve değerini arttırmak, hizmet kullanımını daha iyi analiz edebilmek için kullanıcının kişisel olmayan bilgileriyle kişisel bilgilerini kombine edebilir. Kullanıcı bu duruma gayrı kabili rücu izin verir.

Yukarıda belirtilen bilgilere ek olarak, kullanıcı uygulamalarda ya da mesaj panosunda kendisiyle ilgili diğer ekstra bilgileri de paylaşabilir. Kullanıcı diğer kullanıcılarla olan tüm paylaşımlarının herkese açık ve bu paylaşımların kendi tercihi olduğunu gayrı kabili rücu kabul eder. Hizmetten yararlanırken kullanıcı paylaştığı TERESA GRUP DANIŞMANLIK’a sağlanan her türlü bilginin kaydedilmesine gayrı kabili rücu onay verir.

Kullanıcı, TERESA GRUP DANIŞMANLIK ’ın; kendisi hizmete bağlandığında, internet protokol adresi, tarayıcı türü, tarayıcı dili, açılan URL ve pencereler, platform türü, tıklama sayısı, domain isimleri, görüntülenen sayfalar ve bunların sıralaması, sayfalarda kalış süresi, tarih ve zaman gibi fakat bunlarla sınırlı olmayan detaylı bilgileri toplamasına gayrı kabili rücu izin verir.

TERESA GRUP DANIŞMANLIK bu bilgileri, Hizmeti kullanıcıların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek, kullanıcılara daha yeterli müşteri desteği sağlamak ve Hizmetin sınırlarını genişletebilmek için kullanacaktır.

Diğer Kullanıcı Bilgileri Açıklaması

Herhangi bir hukuki işlem veya kullanıcı menfaatini korumak söz konusu olduğunda, yasal süreçte, arama emri, mahkeme celbi, mahkeme emri ya da hak ve mülk koruma amaçlı olarak TERESA GRUP DANIŞMANLIK yukarıda belirtilen kuralları ihlal etme hakkına sahiptir. Bu tür yasal bir durum söz konusu olduğunda TERESA GRUP DANIŞMANLIK  bunu sorgulama hakkına sahip değildir.

TERESA GRUP DANIŞMANLIK ancak kendisi için ya da kendisiyle çalışan gizlilik anlaşmasının olduğu güvenilir ortaklarına bilgi paylaşımı sağlamaktadır. Bu şirketler kullanıcı bilgilerini TERESA GRUP DANIŞMANLIK ‘ın ve ortaklarının tekliflerini kullanıcılara bildirmek amacıyla kullanabilirler fakat bu şirketler de kullanıcı bilgilerini paylaşma hakkına sahip değildirler.

Kullanıcı 13 yaşın altındaysa TERESA GRUP DANIŞMANLIK ebeveyn izni dolayısıyla kullanıcı bilgilerini paylaşabilir. Ebeveynler  Teresa Danışmanlık’a çocuklarının bilgilerini toplama iznini verebilir fakat bu, bu bilgilerin çıkar amaçlı diğer kişilerle paylaşılmasına izin verildiği anlamına gelmez.

TERESA GRUP DANIŞMANLIK, soruşturma, yasadışı eylemleri engelleme, sahtekarlık, kişinin fiziksel güvenliğini tehdit eden durumlar, TERESA GRUP DANIŞMANLIK Kullanım Koşulları ihlali söz konusu olduğunda ya da kanunlar gerektirdiğinde bilgi paylaşımı yapma hakkına sahiptir.

Buna ek olarak, şirket alım satımı, devri, yeniden düzenlenmesi, iflas ve diğer benzeri durumlarda, eğer kanunlar tarafından uygun görülürse müşteri bilgileri TERESA GRUP DANIŞMANLIK ‘ın varisi ya da devralan birimin ele geçecektir.

Çerezler

Çerezler Teresa Danışmanlık tarafından kullanıcı bilgisayarında saklanan, kullanıcı bilgisayarını tanımlama ve kullanıcı ziyaretlerinde kullanıcı tercihleri, adı ve parolasını hatırlatmak amacıyla kullanılan bir parça veridir. Kullanıcılar TERESA GRUP DANIŞMANLIK uygulamasını görüntülediğinde ya da giriş yaptığında sistem çerezleri kullanıcının bilgisayarına gönderir. Çerezlerdeki bilgiler hizmet kalitesini yükseltme, kullanıcı ilgi alanlarıyla ilgili önerileri uyarlama ve servisi daha kullanışlı hale getirmek amacıyla kullanıcının kişisel bilgileriyle bağdaştırılabilir. Kullanıcılar istedikleri zaman çerezleri hizmet dışı bırakabilir fakat sistem tarafından hizmet dışı da bırakılabilirler.

Tarayıcınız bazı tür çerezleri aldığınızda ne şekilde bilgilendirileceğinizi veya bazı çerezleri nasıl kısıtlayabileceğinizi veya etkisiz hale getirebileceğinizi söyleyebilir. Ayrıca, çerezler olmadan web sitemizin tüm özelliklerini kullanamayabileceğinizi de lütfen not ediniz.

Bu sitede Coremetrics ve Google Analitik gibi üçüncü kişilerin ağ analiz hizmetlerini kullanabiliriz. Bu hizmetleri idare eden hizmet sağlayıcıları, ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandıklarını analiz etmemize yardımcı olmak için çerezler, ağ sağlayıcı kayıtları ve ağ işaretçileri gibi teknolojileri kullanmaktadırlar. Bu araçlar vasıtasıyla toplanan bilgiler (IP adresleri de dahil) bu bilgileri web sitesinin kullanımını değerlendirmek üzere kullanacak olan söz konusu hizmet sağlayıcılarına ifşa edilir.

Coremetrics’in bu sitedeki arama faaliyetlerinizi analiz etme kabiliyetini etkisiz hale getirebilirsiniz. Google Analitik çerezini etkisizleştirmek için, bazı tarayıcılar çerez gönderildiğini belirterek her olay bazında çerezleri reddetmenize müsaade etmektedir.

Linkler

Serviste diğer web sitelerinin linkleri bulunabilir.

Kullanıcı, Serviste diğer web sitelerinin linkinin olmasının, banner ya da farklı reklamların bulunmasının TERESA GRUP DANIŞMANLIK’ın üçüncü kişiyi onayladığı ya da üçüncü kişiyle ortak sunduğu bir hizmet olduğu anlamına gelmediğini gayrı kabili rücu kabul eder.

Kullanıcı,Servisten bağlanabileceği diğer web sitelerinin gizlilik ilkeleriyle TERESA GRUP DANIŞMANLIK‘ın hiçbir alakası olmadığını gayrı kabili rücu kabul eder.

Lütfen bu tür sitelerin gizlilik ilkelerini dikkatle okuyunuz..

Kullanıcı Bilgilerini Değiştirme ya da Silme

Kullanıcı, profil sayfasından kişisel bilgilerini görüntüleyebilir, düzeltebilir ya da silebilir. Eğer kullanıcı tüm bilgilerini silerse, kullanıcı hesabı sistem dışı bırakılabilir.

Eğer kullanıcı kayıtlarının TERESA GRUP DANIŞMANLIK tarafından silinmesini isterse, Kullanıcının TERESA GRUP DANIŞMANLIK ile iletişime geçmesi gerekir. Eğer yasal olarak bir engel yoksa TERESA GRUP DANIŞMANLIK  kullanıcı isteğini yerine getirmeye çalışacaktır.

Güvenlik

TERESA GRUP DANIŞMANLIK kullanıcı bilgilerinizi güvenlik altına almak için, teknik sistemde kaydeder, size daha iyi bir teknik hizmet sunmak ve dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek için kullanır. Fakat yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel bilgilerinize erişemeyeceğini  garantileyemez. Bu durumu kullanıcı gayrı kabili rücu kabul eder.