Avukat Hakan Kahraman [0552 831 48 68] - , Ankara

Firma Hakkında

Adli Sicil Kaydı Nedir?


Adli sicil kaydı(sabıka kaydı), kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Yargılaması devam eden dosyalara ilişkin bilgiler adli sicil kaydında bulunmaz.


Türk mahkemeleri tarafından verilmiş ya da yurtdışındaki mahkemeler tarafından verilmiş ve Türk hukukuna göre tanınan kesinleşmiş cezaları bulunan Türk vatandaşlarının bilgileri ile Türkiye’de suç işlemiş yabancıların kesinleşmiş cezalarına ilişkin bilgiler adli sicil kayıtlarında tutulur. Kayıtların hepsi bilgisayar ortamına aktarılır. Tüm adli sicil ve arşiv kayıtları, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğündeki merkezi adli sicilde kayıtlıdır.


Adli Sicil Kanunu


Adli sicil kaydı, adli sicile kaydedilecek/kaydedilmeyecek bilgiler, adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi, yasaklanmış hakların iadesi konusuna ilişkin bilgiler 25.05.2005 kabul tarihli 5352 sayılı Adli Sicil Kanununda ve 07.09.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Adli Sicil Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.


Adli Sicile Kaydedilen Bilgiler


Adli sicile kaydedilecek bilgiler Adli Sicil Kanunu’nun 4.Adli Sicile Kaydedilmeyen Bilgiler


Adli sicile kaydedilmeyecek bilgiler Adli Sicil Kanunu’nun 5. Maddesinde düzenlenmiştir. 


Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Adli Sicil Kaydında Görünür Mü?


Kural olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları kendilerine has sicile kaydedilir, adli sicile kaydedilmez. Adli Sicil Kanunu madde 6 uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak mahkeme, hâkim veya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenmesi halinde verilmek üzere kaydedilir.


Adli Sicil Bilgilerini Verebilecek Makamlar


Adli Sicil Kanunu madde 8 uyarınca, Cumhuriyet başsavcılıklarından, kaymakamlıklardan, yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan adli sicil belgesi alınabilir. Adli sicil belgesi aynı zamanda e-devlet üzerinden “https://www.turkiye.gov.tr/adli-sicil-kaydi” adresinden de alınabilmektedir.


Adli Sicil Kaydının Silinmesi


Adli sicil kaydında bulunan bilgilerin silinmesi Adli Sicil Kanunu’nun 9. Maddesinde düzenlenmiştir


Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?


Adli sicil kaydındaki bilgiler, Adli Sicil Kanunu madde 9’da sayılan koşullar oluştuğunda silinir. Burada kanun hükmü emredicidir. Adli sicil kaydındaki bilgilerin silinmesi koşulları oluştuğunda kanunen silinmesi gerekir. Fakat mevcut durumdaki yoğunluktan dolayı sistemin herkesin bilgisini otomatik olarak güncellemesi mümkün olmamaktadır. Bu yüzden adli sicil kaydının silinmesi için Devlet Mahallesi, Vekaletler Caddesi 6420 Çankaya/Ankara‘da bulunan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvuru yapılması gerekmektedir.


Adli sicil kaydının silinebilmesi için, adli sicil kaydında görünen cezaya ilişkin infazın tamamlandığı, para cezasının ödendiği, denetim süresinin dolduğu bilgilerini içeren evrakın alınması gerekmektedir. Bu evraka hukuk literatüründe “yerine getirme fişi” denilmektedir. İşlenen suça ilişkin ceza ve yerine getirme fişlerinin tamamlanmasıyla adli sicil kaydındaki bilgiler silinip arşive kaydedilir. Adli sicil avukatı olarak Arşiv kaydı/ arşiv kaydının silinmesine ilişkin bilgilere bir sonraki yazımızda değineceğiz.


Adli sicil kaydının silinmesi için yapılması gerekenleri kısaca özetlesek de, uygulamada gerekli evrakları tamamlarken bir kısım zorluklar meydana çıkmaktadır.Bu işlemleri Avukat ile de takip edebilirsiniz.


adli sicil kaydı nasıl silinir?
adli sicil kaydı sildirme,
arşiv kaydı sildirme,
adli sicil sorgulama, 
memnu hakların iadesi,
sabıka kaydı nasıl silinir,
arşiv kaydı nasıl silinir,
adli sicil kaydı nerede silinir,
adli sicil kaydı ne zaman silinir,
adli sicil kaydı nasıl silinir,
sabıka kaydı nerede silinir,
sabıka kaydı nezaman silinir,
sabıka kaydı nasıl silinir,
arşiv kaydı nerede silinir,
arşiv kaydı nezaman silinir,
arşiv kaydı nasıl silinir,
adli sicil avukatı,
adli sicil,
ertelemeli hapis cezası halinde adli sicil sildirme,
hapis cezasının ertelemenmesinde adli sicil kaydı sildirme,
adli sicil sildirme,
sabıka kaydı sildirme,
arşiv kaydı sildirme,
arşiv kaydı nasıl silinir,
sabıka kaydı nasıl silinir,
ehliyet için adli sicil sildirme,
ruhsat için adli sicil kaydı sildirme,
e-devlet adli sicil kaydı sorgulama,
adli sicil kaydı sildirme dilekçe örneği,
adli sicil kaydı silinmesi ne kadar sürer,
e-devlet adli sicil kaydı silme,
adli sicil kaydı nasıl alınır,
adli sicil kaydı nasıl silinir, 
sabıka kaydı nasıl silinir,
arşiv kaydı nasıl silinir, 
adli sicil kaydı sildirme,
adli sicil kaydı nereden silinir,
e-devlet şifresi ile adli sicil kaydı nasıl alınır,
memnu hakların iadesi nasıl sağlanır.
ertelemeli hapis cezasında adli sicil kaydı nasıl silinir,
adli sicil genel müdürlüğüne başvuru formu.
adli sicil dilekçe örneği.
adli sicil kaydı ne kadar zamanda silinir.
adli sicil sildirme avukatı.
adli para cezası adli sicile işlenirmi,
adli sicil ehliyet.
adli sicil iş başvurusu,
adli sicil ruhsat başvurusu,
adli sicil staj başvurusu,
adli sicil genel Müdürlüğü nerededir,
yerine getirme fişi nasıl alınır,
tali ceza fişi nedir,
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması,
HAGB, 
Takipsizlik, 
Dava Açılmasının Ertelenmesi, 
Kesinleşmiş Mahkeme Kararları, 
Adli Soruşturma Sonuçları, 
Devam Eden Soruşturmalar güvenlik soruşturmalarının atama işlemlerine esas alınır mı,
Takipsizlik, 
Dava Açılmasının Ertelenmesi, 
Kesinleşmiş Mahkeme Kararları, 
Adli Soruşturma Sonuçları, 
Devam Eden Soruşturmalar nedeniyle olumsuz sonuçlandırılan güvenlik soruşturmasına karşı idari yargıda dava açılır mı, 
Memurlar ve sözleşmeli personel hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması  yapılır mı,
güvenlik soruşturmasında  UYAP bilgileri, 
KYOK, 
KDAE, 
HAGB gibi bilgilere bakılır mı,  
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Hakkında Yeni Kanun Teklifi neleri kapsar
arşiv araştırması nedir neleri kapsar,
adli sicil kaydı, 
şahsın aramasının olup olmadığı, 
şahıs hakkında tahdit olup olmadığı, 
kişi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunup bulunmadığı, 
kişiler hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi, 
KDAE ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, 
HGAB bulunup bulunmadığı devam eden soruşturma ve kovuşturmanın olup olmadığı ile kişi hakkında kesinleşmiş memurluktan veya kamu görevinden çıkarma cezasının olup olmadığına bakılır mı,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlandırıldığı takdirde mahkeme idare mahkemesimi yetkilidir
doktorlar, hemşireler, öğretmenler güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması davaları nerede açılır,
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması nedir?
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında nelere bakılmaktadır,

Firma Resimleri

Firma Videoları

Firma henüz video eklememiş.

Firma İlan & Ürünler

Firma Henüz İlan Eklememiş.
Firma Henüz İlan Eklememiş.

Firma Yorumları

Henüz yorum yapılmamış, ilk siz yorumlamak isterseniz aşağıda bulunan formu kullanabilirsiniz.

Yorum Yazmak İstermisiniz?

Harita Konum

İŞÇİ BLOKLARI MAH. 1489 .CAD.16/3 ÇUKURAMBAR/ÇANKAYA/ANKARA Ankara / Ankara / Ankara / Ankara / Ankara /

Ankara /

Mesaj Formu

QR Code

Etiketler