Avukat Hakan Kahraman [0552 831 48 68] - , Ankara

Firma Hakkında

Adli Sicil Kaydı Nedir?


Adli sicil kaydı(sabıka kaydı), kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Yargılaması devam eden dosyalara ilişkin bilgiler adli sicil kaydında bulunmaz.


Türk mahkemeleri tarafından verilmiş ya da yurtdışındaki mahkemeler tarafından verilmiş ve Türk hukukuna göre tanınan kesinleşmiş cezaları bulunan Türk vatandaşlarının bilgileri ile Türkiye’de suç işlemiş yabancıların kesinleşmiş cezalarına ilişkin bilgiler adli sicil kayıtlarında tutulur. Kayıtların hepsi bilgisayar ortamına aktarılır. Tüm adli sicil ve arşiv kayıtları, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğündeki merkezi adli sicilde kayıtlıdır.


Adli Sicil Kanunu


Adli sicil kaydı, adli sicile kaydedilecek/kaydedilmeyecek bilgiler, adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi, yasaklanmış hakların iadesi konusuna ilişkin bilgiler 25.05.2005 kabul tarihli 5352 sayılı Adli Sicil Kanununda ve 07.09.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Adli Sicil Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.


Adli Sicile Kaydedilen Bilgiler


Adli sicile kaydedilecek bilgiler Adli Sicil Kanunu’nun 4.Adli Sicile Kaydedilmeyen Bilgiler


Adli sicile kaydedilmeyecek bilgiler Adli Sicil Kanunu’nun 5. Maddesinde düzenlenmiştir. 


Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Adli Sicil Kaydında Görünür Mü?


Kural olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları kendilerine has sicile kaydedilir, adli sicile kaydedilmez. Adli Sicil Kanunu madde 6 uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak mahkeme, hâkim veya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenmesi halinde verilmek üzere kaydedilir.


Adli Sicil Bilgilerini Verebilecek Makamlar


Adli Sicil Kanunu madde 8 uyarınca, Cumhuriyet başsavcılıklarından, kaymakamlıklardan, yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan adli sicil belgesi alınabilir. Adli sicil belgesi aynı zamanda e-devlet üzerinden “https://www.turkiye.gov.tr/adli-sicil-kaydi” adresinden de alınabilmektedir.


Adli Sicil Kaydının Silinmesi


Adli sicil kaydında bulunan bilgilerin silinmesi Adli Sicil Kanunu’nun 9. Maddesinde düzenlenmiştir


Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?


Adli sicil kaydındaki bilgiler, Adli Sicil Kanunu madde 9’da sayılan koşullar oluştuğunda silinir. Burada kanun hükmü emredicidir. Adli sicil kaydındaki bilgilerin silinmesi koşulları oluştuğunda kanunen silinmesi gerekir. Fakat mevcut durumdaki yoğunluktan dolayı sistemin herkesin bilgisini otomatik olarak güncellemesi mümkün olmamaktadır. Bu yüzden adli sicil kaydının silinmesi için Devlet Mahallesi, Vekaletler Caddesi 6420 Çankaya/Ankara‘da bulunan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvuru yapılması gerekmektedir.


Adli sicil kaydının silinebilmesi için, adli sicil kaydında görünen cezaya ilişkin infazın tamamlandığı, para cezasının ödendiği, denetim süresinin dolduğu bilgilerini içeren evrakın alınması gerekmektedir. Bu evraka hukuk literatüründe “yerine getirme fişi” denilmektedir. İşlenen suça ilişkin ceza ve yerine getirme fişlerinin tamamlanmasıyla adli sicil kaydındaki bilgiler silinip arşive kaydedilir. Adli sicil avukatı olarak Arşiv kaydı/ arşiv kaydının silinmesine ilişkin bilgilere bir sonraki yazımızda değineceğiz.


Adli sicil kaydının silinmesi için yapılması gerekenleri kısaca özetlesek de, uygulamada gerekli evrakları tamamlarken bir kısım zorluklar meydana çıkmaktadır.Bu işlemleri Avukat ile de takip edebilirsiniz.

#adli sicil sildirme

#sabıka kaydı sildirme

#arşiv kaydı sildirme

#ankara adli sicil

#avukat adli sicil

mersin geneli adli sicil kayıt avukatları,

mersin geneli adli sicil kaydı sildirme,

mersin geneli arşiv kaydı sildirme,

mersin geneli arşiv kaydı silen avukatlar,

mersin geneli adli sicil sorgulama,

mersin geneli memnuh hakların iadesi,

mersin geneli sabıka kaydı sildirme,

mersin geneli arşiv kaydı nasıl sildirme,

mersin geneli adli sicil kaydı nerede silinir,

mersin geneli sabıka kaydı nerede silinir,

mersin geneli sabkıkaydı silen avukatlar,

mersin geneli sabıka kaydı nasıl silinir,

mersin geneli arşiv kaydı nerede silinir,

mersin geneli adli sicil avukatı,

mersin geneli adli sicil davaları,

mersin geneli asli sicil avukatı,

mersin geneli asli sicil davaları,

mersin geneli asli sicil davaları ve avukatları,

mersin geneli adli sicil davaları ve avukatları,

diyarbakır geneli adli sicil kayıt avukatları,

diyarbakır geneli adli sicil kaydı sildirme,

diyarbakır geneli arşiv kaydı sildirme,

diyarbakır geneli arşiv kaydı silen avukatlar,

diyarbakır geneli adli sicil sorgulama,

diyarbakır geneli memnuh hakların iadesi,

diyarbakır geneli sabıka kaydı sildirme,

diyarbakır geneli arşiv kaydı nasıl sildirme,

diyarbakır geneli adli sicil kaydı nerede silinir,

diyarbakır geneli sabıka kaydı nerede silinir,

diyarbakır geneli sabkıkaydı silen avukatlar,

diyarbakır geneli sabıka kaydı nasıl silinir,

diyarbakır geneli arşiv kaydı nerede silinir,

diyarbakır geneli adli sicil avukatı,

diyarbakır geneli adli sicil davaları,

diyarbakır geneli asli sicil avukatı,

diyarbakır geneli asli sicil davaları,

diyarbakır geneli asli sicil davaları ve avukatları,

diyarbakır geneli adli sicil davaları ve avukatları,

gaziantep geneli adli sicil kayıt avukatları,

gaziantep geneli adli sicil kaydı sildirme,

gaziantep geneli arşiv kaydı sildirme,

gaziantep geneli arşiv kaydı silen avukatlar,

gaziantep geneli adli sicil sorgulama,

gaziantep geneli memnuh hakların iadesi,

gaziantep geneli sabıka kaydı sildirme,

gaziantep geneli arşiv kaydı nasıl sildirme,

gaziantep geneli adli sicil kaydı nerede silinir,

gaziantep geneli sabıka kaydı nerede silinir,

gaziantep geneli sabkıkaydı silen avukatlar,

gaziantep geneli sabıka kaydı nasıl silinir,

gaziantep geneli arşiv kaydı nerede silinir,

gaziantep geneli adli sicil avukatı,

gaziantep geneli adli sicil davaları,

gaziantep geneli asli sicil avukatı,

gaziantep geneli asli sicil davaları,

gaziantep geneli asli sicil davaları ve avukatları,

gaziantep geneli adli sicil davaları ve avukatları,

batman geneli adli sicil kayıt avukatları,

batman geneli adli sicil kaydı sildirme,

batman geneli arşiv kaydı sildirme,

batman geneli arşiv kaydı silen avukatlar,

batman geneli adli sicil sorgulama,

batman geneli memnuh hakların iadesi,

batman geneli sabıka kaydı sildirme,

batman geneli arşiv kaydı nasıl sildirme,

batman geneli adli sicil kaydı nerede silinir,

batman geneli sabıka kaydı nerede silinir,

batman geneli sabkıkaydı silen avukatlar,

batman geneli sabıka kaydı nasıl silinir,

batman geneli arşiv kaydı nerede silinir,

batman geneli adli sicil avukatı,

batman geneli adli sicil davaları,

batman geneli asli sicil avukatı,

batman geneli asli sicil davaları,

batman geneli asli sicil davaları ve avukatları,

batman geneli adli sicil davaları ve avukatları,

mardin geneli adli sicil kayıt avukatları,

mardin geneli adli sicil kaydı sildirme,

mardin geneli arşiv kaydı sildirme,

mardin geneli arşiv kaydı silen avukatlar,

mardin geneli adli sicil sorgulama,

mardin geneli memnuh hakların iadesi,

mardin geneli sabıka kaydı sildirme,

mardin geneli arşiv kaydı nasıl sildirme,

mardin geneli adli sicil kaydı nerede silinir,

mardin geneli sabıka kaydı nerede silinir,

mardin geneli sabkıkaydı silen avukatlar,

mardin geneli sabıka kaydı nasıl silinir,

mardin geneli arşiv kaydı nerede silinir,

mardin geneli adli sicil avukatı,

mardin geneli adli sicil davaları,

mardin geneli asli sicil avukatı,

mardin geneli asli sicil davaları,

mardin geneli asli sicil davaları ve avukatları,

mardin geneli adli sicil davaları ve avukatları,

hakkari geneli adli sicil kayıt avukatları,

hakkari geneli adli sicil kaydı sildirme,

hakkari geneli arşiv kaydı sildirme,

hakkari geneli arşiv kaydı silen avukatlar,

hakkari geneli adli sicil sorgulama,

hakkari geneli memnuh hakların iadesi,

hakkari geneli sabıka kaydı sildirme,

hakkari geneli arşiv kaydı nasıl sildirme,

hakkari geneli adli sicil kaydı nerede silinir,

hakkari geneli sabıka kaydı nerede silinir,

hakkari geneli sabkıkaydı silen avukatlar,

hakkari geneli sabıka kaydı nasıl silinir,

hakkari geneli arşiv kaydı nerede silinir,

hakkari geneli adli sicil avukatı,

hakkari geneli adli sicil davaları,

hakkari geneli asli sicil avukatı,

hakkari geneli asli sicil davaları,

hakkari geneli asli sicil davaları ve avukatları,

hakkari geneli adli sicil davaları ve avukatları,

hakkari adli sicil kayıt avukatları,

hakkari adli sicil kaydı sildirme,

hakkari arşiv kaydı sildirme,

hakkari arşiv kaydı silen avukatlar,

hakkari adli sicil sorgulama,

hakkari memnuh hakların iadesi,

hakkari sabıka kaydı sildirme,

hakkari arşiv kaydı nasıl sildirme,

hakkari adli sicil kaydı nerede silinir,

hakkari sabıka kaydı nerede silinir,

hakkari sabkıkaydı silen avukatlar,

hakkari sabıka kaydı nasıl silinir,

hakkari arşiv kaydı nerede silinir,

hakkari adli sicil avukatı,

hakkari adli sicil davaları,

hakkari asli sicil avukatı,

hakkari asli sicil davaları,

hakkari asli sicil davaları ve avukatları,

hakkari adli sicil davaları ve avukatları,

mardin adli sicil kayıt avukatları,

mardin adli sicil kaydı sildirme,

mardin arşiv kaydı sildirme,

mardin arşiv kaydı silen avukatlar,

mardin adli sicil sorgulama,

mardin memnuh hakların iadesi,

mardin sabıka kaydı sildirme,

mardin arşiv kaydı nasıl sildirme,

mardin adli sicil kaydı nerede silinir,

mardin sabıka kaydı nerede silinir,

mardin sabkıkaydı silen avukatlar,

mardin sabıka kaydı nasıl silinir,

mardin arşiv kaydı nerede silinir,

mardin adli sicil avukatı,

mardin adli sicil davaları,

mardin asli sicil avukatı,

mardin asli sicil davaları,

mardin asli sicil davaları ve avukatları,

mardin adli sicil davaları ve avukatları,

batman adli sicil kayıt avukatları,

batman adli sicil kaydı sildirme,

batman arşiv kaydı sildirme,

batman arşiv kaydı silen avukatlar,

batman adli sicil sorgulama,

batman memnuh hakların iadesi,

batman sabıka kaydı sildirme,

batman arşiv kaydı nasıl sildirme,

batman adli sicil kaydı nerede silinir,

batman sabıka kaydı nerede silinir,

batman sabkıkaydı silen avukatlar,

batman sabıka kaydı nasıl silinir,

batman arşiv kaydı nerede silinir,

batman adli sicil avukatı,

batman adli sicil davaları,

batman asli sicil avukatı,

batman asli sicil davaları,

batman asli sicil davaları ve avukatları,

batman adli sicil davaları ve avukatları,

gaziantep adli sicil kayıt avukatları,

gaziantep adli sicil kaydı sildirme,

gaziantep arşiv kaydı sildirme,

gaziantep arşiv kaydı silen avukatlar,

gaziantep adli sicil sorgulama,

gaziantep memnuh hakların iadesi,

gaziantep sabıka kaydı sildirme,

gaziantep arşiv kaydı nasıl sildirme,

gaziantep adli sicil kaydı nerede silinir,

gaziantep sabıka kaydı nerede silinir,

gaziantep sabkıkaydı silen avukatlar,

gaziantep sabıka kaydı nasıl silinir,

gaziantep arşiv kaydı nerede silinir,

gaziantep adli sicil avukatı,

gaziantep adli sicil davaları,

gaziantep asli sicil avukatı,

gaziantep asli sicil davaları,

gaziantep asli sicil davaları ve avukatları,

gaziantep adli sicil davaları ve avukatları,

diyarbakır adli sicil kayıt avukatları,

diyarbakır adli sicil kaydı sildirme,

diyarbakır arşiv kaydı sildirme,

diyarbakır arşiv kaydı silen avukatlar,

diyarbakır adli sicil sorgulama,

diyarbakır memnuh hakların iadesi,

diyarbakır sabıka kaydı sildirme,

diyarbakır arşiv kaydı nasıl sildirme,

diyarbakır adli sicil kaydı nerede silinir,

diyarbakır sabıka kaydı nerede silinir,

diyarbakır sabkıkaydı silen avukatlar,

diyarbakır sabıka kaydı nasıl silinir,

diyarbakır arşiv kaydı nerede silinir,

diyarbakır adli sicil avukatı,

diyarbakır adli sicil davaları,

diyarbakır asli sicil avukatı,

diyarbakır asli sicil davaları,

diyarbakır asli sicil davaları ve avukatları,

diyarbakır adli sicil davaları ve avukatları,

mersin adli sicil kayıt avukatları,

mersin adli sicil kaydı sildirme,

mersin arşiv kaydı sildirme,

mersin arşiv kaydı silen avukatlar,

mersin adli sicil sorgulama,

mersin memnuh hakların iadesi,

mersin sabıka kaydı sildirme,

mersin arşiv kaydı nasıl sildirme,

mersin adli sicil kaydı nerede silinir,

mersin sabıka kaydı nerede silinir,

mersin sabkıkaydı silen avukatlar,

mersin sabıka kaydı nasıl silinir,

mersin arşiv kaydı nerede silinir,

mersin adli sicil avukatı,

mersin adli sicil davaları,

mersin asli sicil avukatı,

mersin asli sicil davaları,

mersin asli sicil davaları ve avukatları,

mersin adli sicil davaları ve avukatları,

Firma Resimleri

Firma Videoları

Firma henüz video eklememiş.

Firma İlan & Ürünler

Firma Henüz İlan Eklememiş.
Firma Henüz İlan Eklememiş.

Firma Yorumları

Henüz yorum yapılmamış, ilk siz yorumlamak isterseniz aşağıda bulunan formu kullanabilirsiniz.

Yorum Yazmak İstermisiniz?

Harita Konum

İŞÇİ BLOKLARI MAH. 1489 .CAD.16/3 ÇUKURAMBAR/ÇANKAYA/ANKARA Ankara / Ankara /

Ankara /

Mesaj Formu

QR Code

Etiketler