Avukat Hakan Kahraman [0552 831 48 68] - , Ankara

Firma Hakkında

Adli Sicil Kaydı Nedir?


Adli sicil kaydı(sabıka kaydı), kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerin tutulduğu kayıttır. Yargılaması devam eden dosyalara ilişkin bilgiler adli sicil kaydında bulunmaz.


Türk mahkemeleri tarafından verilmiş ya da yurtdışındaki mahkemeler tarafından verilmiş ve Türk hukukuna göre tanınan kesinleşmiş cezaları bulunan Türk vatandaşlarının bilgileri ile Türkiye’de suç işlemiş yabancıların kesinleşmiş cezalarına ilişkin bilgiler adli sicil kayıtlarında tutulur. Kayıtların hepsi bilgisayar ortamına aktarılır. Tüm adli sicil ve arşiv kayıtları, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğündeki merkezi adli sicilde kayıtlıdır.


Adli Sicil Kanunu


Adli sicil kaydı, adli sicile kaydedilecek/kaydedilmeyecek bilgiler, adli sicil ve arşiv kaydının silinmesi, yasaklanmış hakların iadesi konusuna ilişkin bilgiler 25.05.2005 kabul tarihli 5352 sayılı Adli Sicil Kanununda ve 07.09.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Adli Sicil Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.


Adli Sicile Kaydedilen Bilgiler


Adli sicile kaydedilecek bilgiler Adli Sicil Kanunu’nun 4.Adli Sicile Kaydedilmeyen Bilgiler


Adli sicile kaydedilmeyecek bilgiler Adli Sicil Kanunu’nun 5. Maddesinde düzenlenmiştir. 


Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Adli Sicil Kaydında Görünür Mü?


Kural olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları kendilerine has sicile kaydedilir, adli sicile kaydedilmez. Adli Sicil Kanunu madde 6 uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak mahkeme, hâkim veya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenmesi halinde verilmek üzere kaydedilir.


Adli Sicil Bilgilerini Verebilecek Makamlar


Adli Sicil Kanunu madde 8 uyarınca, Cumhuriyet başsavcılıklarından, kaymakamlıklardan, yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan adli sicil belgesi alınabilir. Adli sicil belgesi aynı zamanda e-devlet üzerinden “https://www.turkiye.gov.tr/adli-sicil-kaydi” adresinden de alınabilmektedir.


Adli Sicil Kaydının Silinmesi


Adli sicil kaydında bulunan bilgilerin silinmesi Adli Sicil Kanunu’nun 9. Maddesinde düzenlenmiştir


Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?


Adli sicil kaydındaki bilgiler, Adli Sicil Kanunu madde 9’da sayılan koşullar oluştuğunda silinir. Burada kanun hükmü emredicidir. Adli sicil kaydındaki bilgilerin silinmesi koşulları oluştuğunda kanunen silinmesi gerekir. Fakat mevcut durumdaki yoğunluktan dolayı sistemin herkesin bilgisini otomatik olarak güncellemesi mümkün olmamaktadır. Bu yüzden adli sicil kaydının silinmesi için Devlet Mahallesi, Vekaletler Caddesi 6420 Çankaya/Ankara‘da bulunan Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvuru yapılması gerekmektedir.


Adli sicil kaydının silinebilmesi için, adli sicil kaydında görünen cezaya ilişkin infazın tamamlandığı, para cezasının ödendiği, denetim süresinin dolduğu bilgilerini içeren evrakın alınması gerekmektedir. Bu evraka hukuk literatüründe “yerine getirme fişi” denilmektedir. İşlenen suça ilişkin ceza ve yerine getirme fişlerinin tamamlanmasıyla adli sicil kaydındaki bilgiler silinip arşive kaydedilir. Adli sicil avukatı olarak Arşiv kaydı/ arşiv kaydının silinmesine ilişkin bilgilere bir sonraki yazımızda değineceğiz.


Adli sicil kaydının silinmesi için yapılması gerekenleri kısaca özetlesek de, uygulamada gerekli evrakları tamamlarken bir kısım zorluklar meydana çıkmaktadır.Bu işlemleri Avukat ile de takip edebilirsiniz.

#adli sicil sildirme

#sabıka kaydı sildirme

#arşiv kaydı sildirme

#ankara adli sicil

#avukat adli sicil

muğla geneli adli sicil kayıt avukatları,

muğla geneli adli sicil kaydı sildirme,

muğla geneli arşiv kaydı sildirme,

muğla geneli arşiv kaydı silen avukatlar,

muğla geneli adli sicil sorgulama,

muğla geneli memnuh hakların iadesi,

muğla geneli sabıka kaydı sildirme,

muğla geneli arşiv kaydı nasıl sildirme,

muğla geneli adli sicil kaydı nerede silinir,

muğla geneli sabıka kaydı nerede silinir,

muğla geneli sabkıkaydı silen avukatlar,

muğla geneli sabıka kaydı nasıl silinir,

muğla geneli arşiv kaydı nerede silinir,

muğla geneli adli sicil avukatı,

muğla geneli adli sicil davaları,

muğla geneli asli sicil avukatı,

muğla geneli asli sicil davaları,

muğla geneli asli sicil davaları ve avukatları,

muğla geneli adli sicil davaları ve avukatları,

denizli geneli adli sicil kayıt avukatları,

denizli geneli adli sicil kaydı sildirme,

denizli geneli arşiv kaydı sildirme,

denizli geneli arşiv kaydı silen avukatlar,

denizli geneli adli sicil sorgulama,

denizli geneli memnuh hakların iadesi,

denizli geneli sabıka kaydı sildirme,

denizli geneli arşiv kaydı nasıl sildirme,

denizli geneli adli sicil kaydı nerede silinir,

denizli geneli sabıka kaydı nerede silinir,

denizli geneli sabkıkaydı silen avukatlar,

denizli geneli sabıka kaydı nasıl silinir,

denizli geneli arşiv kaydı nerede silinir,

denizli geneli adli sicil avukatı

denizli geneli adli sicil davaları,

denizli geneli asli sicil avukatı,

denizli geneli asli sicil davaları,

denizli geneli asli sicil davaları ve avukatları,

denizli geneli adli sicil davaları ve avukatları,

manisa geneli adli sicil kayıt avukatları,

manisa geneli adli sicil kaydı sildirme,

manisa geneli arşiv kaydı sildirme,

manisa geneli arşiv kaydı silen avukatlar,

manisa geneli adli sicil sorgulama,

manisa geneli memnuh hakların iadesi,

manisa geneli sabıka kaydı sildirme,

manisa geneli arşiv kaydı nasıl sildirme,

manisa geneli adli sicil kaydı nerede silinir,

manisa geneli sabıka kaydı nerede silinir,

manisa geneli sabkıkaydı silen avukatlar,

manisa geneli sabıka kaydı nasıl silinir,

manisa geneli arşiv kaydı nerede silinir,

manisa geneli adli sicil avukatı,

manisa geneli adli sicil davaları,

manisa geneli asli sicil avukatı,

manisa geneli asli sicil davaları,

manisa geneli asli sicil davaları ve avukatları,

manisa geneli adli sicil davaları ve avukatları,

kocaeli geneli adli sicil kayıt avukatları,

kocaeli geneli adli sicil kaydı sildirme,

kocaeli geneli arşiv kaydı sildirme,

kocaeli geneli arşiv kaydı silen avukatlar,

kocaeli geneli adli sicil sorgulama,

kocaeli geneli memnuh hakların iadesi,

kocaeli geneli sabıka kaydı sildirme,

kocaeli geneli arşiv kaydı nasıl sildirme,

kocaeli geneli adli sicil kaydı nerede silinir,

kocaeli geneli sabıka kaydı nerede silinir,

kocaeli geneli sabkıkaydı silen avukatlar,

kocaeli geneli sabıka kaydı nasıl silinir,

kocaeli geneli arşiv kaydı nerede silinir,

kocaeli geneli adli sicil avukatı,

kocaeli geneli adli sicil davaları,

kocaeli geneli asli sicil avukatı,

kocaeli geneli asli sicil davaları,

kocaeli geneli asli sicil davaları ve avukatları,

kocaeli geneli adli sicil davaları ve avukatları,

sakarya geneli adli sicil kayıt avukatları,

sakarya geneli adli sicil kaydı sildirme,

sakarya geneli arşiv kaydı sildirme,

sakarya geneli arşiv kaydı silen avukatlar,

sakarya geneli adli sicil sorgulama,

sakarya geneli memnuh hakların iadesi,

sakarya geneli sabıka kaydı sildirme,

sakarya geneli arşiv kaydı nasıl sildirme,

sakarya geneli adli sicil kaydı nerede silinir,

sakarya geneli sabıka kaydı nerede silinir,

sakarya geneli sabkıkaydı silen avukatlar,

sakarya geneli sabıka kaydı nasıl silinir,

sakarya geneli arşiv kaydı nerede silinir,

sakarya geneli adli sicil avukatı,

sakarya geneli adli sicil davaları,

sakarya geneli asli sicil avukatı,

sakarya geneli asli sicil davaları,

sakarya geneli asli sicil davaları ve avukatları,

sakarya geneli adli sicil davaları ve avukatları,

eskişehir geneli adli sicil kayıt avukatları,

eskişehir geneli adli sicil kaydı sildirme,

eskişehir geneli arşiv kaydı sildirme,

eskişehir geneli arşiv kaydı silen avukatlar,

eskişehir geneli adli sicil sorgulama,

eskişehir geneli memnuh hakların iadesi,

eskişehir geneli sabıka kaydı sildirme,

eskişehir geneli arşiv kaydı nasıl sildirme,

eskişehir geneli adli sicil kaydı nerede silinir,

eskişehir geneli sabıka kaydı nerede silinir,

eskişehir geneli sabkıkaydı silen avukatlar,

eskişehir geneli sabıka kaydı nasıl silinir,

eskişehir geneli arşiv kaydı nerede silinir,

eskişehir geneli adli sicil avukatı,

eskişehir geneli adli sicil davaları,

eskişehir geneli asli sicil avukatı,

eskişehir geneli asli sicil davaları,

eskişehir geneli asli sicil davaları ve avukatları,

eskişehir geneli adli sicil davaları ve avukatları,

eskişehir adli sicil kayıt avukatları,

eskişehir adli sicil kaydı sildirme,

eskişehir arşiv kaydı sildirme,

eskişehir arşiv kaydı silen avukatlar,

eskişehir adli sicil sorgulama,

eskişehir memnuh hakların iadesi,

eskişehir sabıka kaydı sildirme,

eskişehir arşiv kaydı nasıl sildirme,

eskişehir adli sicil kaydı nerede silinir,

eskişehir sabıka kaydı nerede silinir,

eskişehir sabkıkaydı silen avukatlar,

eskişehir sabıka kaydı nasıl silinir,

eskişehir arşiv kaydı nerede silinir,

eskişehir adli sicil avukatı,

eskişehir adli sicil davaları,

eskişehir asli sicil avukatı,

eskişehir asli sicil davaları,

eskişehir asli sicil davaları ve avukatları,

eskişehir adli sicil davaları ve avukatları,

sakarya adli sicil kayıt avukatları,

sakarya adli sicil kaydı sildirme,

sakarya arşiv kaydı sildirme,

sakarya arşiv kaydı silen avukatlar,

sakarya adli sicil sorgulama,

sakarya memnuh hakların iadesi,

sakarya sabıka kaydı sildirme,

sakarya arşiv kaydı nasıl sildirme,

sakarya adli sicil kaydı nerede silinir,

sakarya sabıka kaydı nerede silinir,

sakarya sabkıkaydı silen avukatlar,

sakarya sabıka kaydı nasıl silinir,

sakarya arşiv kaydı nerede silinir,

sakarya adli sicil avukatı,

sakarya adli sicil davaları,

sakarya asli sicil avukatı,

sakarya asli sicil davaları,

sakarya asli sicil davaları ve avukatları,

sakarya adli sicil davaları ve avukatları,

kocaeli adli sicil kayıt avukatları,

kocaeli adli sicil kaydı sildirme,

kocaeli arşiv kaydı sildirme,

kocaeli arşiv kaydı silen avukatlar,

kocaeli adli sicil sorgulama,

kocaeli memnuh hakların iadesi,

kocaeli sabıka kaydı sildirme,

kocaeli arşiv kaydı nasıl sildirme,

kocaeli adli sicil kaydı nerede silinir,

kocaeli sabıka kaydı nerede silinir,

kocaeli sabkıkaydı silen avukatlar,

kocaeli sabıka kaydı nasıl silinir,

kocaeli arşiv kaydı nerede silinir,

kocaeli adli sicil avukatı,

kocaeli adli sicil davaları,

kocaeli asli sicil avukatı,

kocaeli asli sicil davaları,

kocaeli asli sicil davaları ve avukatları,

kocaeli adli sicil davaları ve avukatları,

manisa adli sicil kayıt avukatları,

manisa adli sicil kaydı sildirme,

manisa arşiv kaydı sildirme,

manisa arşiv kaydı silen avukatlar,

manisa adli sicil sorgulama,

manisa memnuh hakların iadesi,

manisa sabıka kaydı sildirme,

manisa arşiv kaydı nasıl sildirme,

manisa adli sicil kaydı nerede silinir,

manisa sabıka kaydı nerede silinir,

manisa sabkıkaydı silen avukatlar,

manisa sabıka kaydı nasıl silinir,

manisa arşiv kaydı nerede silinir,

manisa adli sicil avukatı,

manisa adli sicil davaları,

manisa asli sicil avukatı,

manisa asli sicil davaları,

manisa asli sicil davaları ve avukatları,

manisa adli sicil davaları ve avukatları,

denizli adli sicil kayıt avukatları,

denizli adli sicil kaydı sildirme,

denizli arşiv kaydı sildirme,

denizli arşiv kaydı silen avukatlar,

denizli adli sicil sorgulama,

denizli memnuh hakların iadesi,

denizli sabıka kaydı sildirme,

denizli arşiv kaydı nasıl sildirme,

denizli adli sicil kaydı nerede silinir,

denizli sabıka kaydı nerede silinir,

denizli sabkıkaydı silen avukatlar,

denizli sabıka kaydı nasıl silinir,

denizli arşiv kaydı nerede silinir,

denizli adli sicil avukatı,

denizli adli sicil davaları,

denizli asli sicil avukatı,

denizli asli sicil davaları,

denizli asli sicil davaları ve avukatları,

denizli adli sicil davaları ve avukatları,

muğla adli sicil kayıt avukatları,

muğla adli sicil kaydı sildirme,

muğla arşiv kaydı sildirme,

muğla arşiv kaydı silen avukatlar,

muğla adli sicil sorgulama,

muğla memnuh hakların iadesi,

muğla sabıka kaydı sildirme,

muğla arşiv kaydı nasıl sildirme,

muğla adli sicil kaydı nerede silinir,

muğla sabıka kaydı nerede silinir,

muğla sabkıkaydı silen avukatlar,

muğla sabıka kaydı nasıl silinir,

muğla arşiv kaydı nerede silinir,

muğla adli sicil avukatı,

muğla adli sicil davaları,

muğla asli sicil avukatı,

muğla asli sicil davaları,

muğla asli sicil davaları ve avukatları,

muğla adli sicil davaları ve avukatları,

Firma Resimleri

Firma Videoları

Firma henüz video eklememiş.

Firma İlan & Ürünler

Firma Henüz İlan Eklememiş.
Firma Henüz İlan Eklememiş.

Firma Yorumları

Henüz yorum yapılmamış, ilk siz yorumlamak isterseniz aşağıda bulunan formu kullanabilirsiniz.

Yorum Yazmak İstermisiniz?

Harita Konum

İŞÇİ BLOKLARI MAH. 1489 .CAD.16/3 ÇUKURAMBAR/ÇANKAYA/ANKARA Ankara /

Ankara /

Mesaj Formu

QR Code

Etiketler